Tag: COC

S.O.C và C.O.C là gì?

S.O.C và C.O.C là gì?

Container C.O.C là gì? C.O.C là viết tắt của “Carrier Owned Container”, nhằm chỉ container thuộc sở hữu và chịu ...

PHỔ BIẾN

NỔI BẬT